Wykonawstwo projektów architektonicznych:

 

 • indywidualnych budynków mieszkalnych
 • budynków wielorodzinnych
 • budynków zamieszkania zbiorowego
 • budynków użyteczności publicznej
 • projekty wnętrz
 • projekty mebli
 • obsługa w zakresie uzyskania uzgodnień, decyzji urzędowych
 • współpraca z projektantami poszczególnych branż
 • adaptacja projektów katalogowych

 

 

 

Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska

 

Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń świadczymy usługi w zakresie obowiązków inwestorów i przedsiębiorców wynikających z takich ustaw jak:

 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo wodne
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

Zakres wykonywanych usług obejmuje:

doradztwo, opracowywanie profesjonalnych dokumentacji oraz wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych na każdym etapie produkcji i procesu inwestycyjnego.

Powierzone zadania realizujemy w sposób kompleksowy, począwszy od etapu zebrania wszelkich potrzebnych danych wejściowych, wykonania niezbędnych analiz i badań, poprzez sporządzenie kompletnej dokumentacji i wniosku, aż do etapu uzyskania pozwolenia, zezwolenia, opinii.

W zakresie realizacji zlecenia zawiera się również reprezentacja Przedsiębiorcy/Inwestora przed organami administracji oraz innymi podmiotami w celu określenia i negocjowania warunków pozwoleń i decyzji administracyjnych.

 

Współpracujemy z szerokim gronem ekspertów z różnych dziedzin jak również i akredytowanymi laboratoriami badawczymi.

 

Specjalizujemy się w następujących zagadnieniach:

 • Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
 • Sprawozdawczość i opłaty
 • Decyzje środowiskowe
 • Gospodarka Wodno-ściekowa
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Pozwolenia zintegrowane