STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE:

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.mikolowski.pl/starostwo/jak-zalatwic-sprawe/budowa-przebudowa-rozbiorka/druki-obowiazujace-w-wydziale-ab

 • WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://www.mikolowski.pl/starostwo/jak-zalatwic-sprawe/geodezja-jak-zalatwic/wydawanie-wypisow-i-wyrysow-z-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow
http://www.mikolowski.pl/starostwo/jak-zalatwic-sprawe/geodezja-jak-zalatwic/uzgadnianie-dokumentacji-projektowej

 • PINB MIKOŁÓW – ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.mikolowski.pl/powiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego

 

UM MIKOŁÓW :

 •  WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

http://www.mikolow.um.gov.pl/?id=103

 

UM WYRY:

 • ZJAZD, DROGI – WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://bip.ugwyry.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=3319992

 • WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

http://bip.ugwyry.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=4088415&Nr=1

 

UM ŁAZISKA GÓRNE:

 • ZJAZD, DROGI – WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://www.laziska-gorne.bip.info.pl/index.php?idmp=121&r=r

 • ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

http://www.laziska-gorne.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r

 • WNIOSEK O UZGODNIENIE ODPROWADZANIA WÓD DESZCZOWYCH, UZGODNIENIE ZJAZDU, WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

http://www.laziska-gorne.bip.info.pl/szukaj.php?txt=wniosek+o++wypis+z+planu&start_d=6&start_m=9&start_r=2012&stop_d=6&stop_m=9&stop_r=2012&zakres_tytul=1&zakres_opis=1&zakres_slowa_kluczowe=1&chb_podmiot=1&chb_przedmiot=1&zakres_mpod=-1&zakres_mp=-1&typ_dokumentu=Wniosek&szukaj_dokumentow=1&ok=szukaj

 

UM ORZESZE:

 • ZJAZD, PAS DROGOWY – WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://www.orzesze.bip.info.pl/index.php?idmp=18&r=r

 • WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

http://www.orzesze.bip.info.pl/index.php?idmp=22&r=r

 

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE:

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA – WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=76&menu=&mod=site&id=76&rok=&miesiac=&id=1691&t=1691

 • WYDZIAŁ GEODEZJI – WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=72&menu=&mod=site&id=72&rok=&miesiac=&id=429&t=429

 

UM PSZCZYNA:

 • ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

http://bip.pszczyna.pl/index.php?idmp=39&r=o

 • WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

http://bip.pszczyna.pl/index.php?idmp=28&r=o

 • ZJAZD, DROGI – WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://bip.pszczyna.pl/index.php?idmp=25&r=o

 • ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNIAŚCIEKÓW

http://bip.pszczyna.pl/index.php?idmp=39&r=o

 • PINB PSZCZYNA – ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=375&menu=&mod=site&id=375&rok=&miesiac=&id=626&t=626
UM KATOWICE

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA – WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=25

 • GEODEZJA – WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=25

 • PINB KATOWICE – ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm
UG KOBIÓR

 • ZJAZD, DROGA – WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://bip.kobior.pl/pl/10379/0/referat-gospodarki-komunalnej.html

 • WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ WARUNKI ZABUDOWY

http://bip.kobior.pl/pl/9778/1/referat-gospodarki-przestrzennej.html

 

UM TYCHY

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY – WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/GWA

 • GEODEZJA – WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/GWG

 • PINB TYCHY – ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://bip.umtychy.pl/pozostale-jednostki/informacje/PINB/4
UM RUDA ŚLĄSKA:

 • WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY – WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=14932&idmp=474&r=r

 • GEODEZJA – WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=14777&idmp=944&r=r

 • PINB RUDA ŚLĄSKA – ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.pinb.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=8&r=r